Holmes

O systemie

 

System Holmes to autorskie oprogramowanie firmy AdaptSoft realizujące obsługę wymagań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

System jest przeznaczony dla Instytucji Obowiąznych typu Biura Usług Płatniczych, ale z powodzeniem sprawdza się również w innych rodzajach placówek, np: Instytucjach Płatniczych.

System działa w wersji dla BUP jako serwis internetowy, dla większych podmiotów typu instytucja płatnicza zalecane jest indywidualne wdrożenie systemu bezpośrednio w Instytucji Płatniczej.

 

Przeznaczenie systemu 

System "Holmes" jest przeznaczony głównie dla podmiotów typu Biura Usług Płatniczych w rozumieniu ustawy o Usługach Płatniczych.

System „Holmes” jest narzędziem umożliwiającym spełnienie wymogów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 25 czerwca 2009 roku. Korzystanie z systemu wraz z zastosowaniem odpowiednich procedur obsługi klienta i podejmowaniem działań przewidzianych ustawą, zabezpiecza Biura Usług Płatniczych przed wysokimi karami.

System „Holmes” został specjalnie zaprojektowany do obsługi wielu małych
i średnich podmiotów. Dzięki temu dla małych firm, czynności związane z wymogami ustawy sprowadzają się do niezbędnego minimum. Małe firmy nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie wiele czasu na analizę transakcji oraz inne operacje związane z ustawą, jednocześnie są zobowiązane do wykonywania ściśle określonych działań.
Rozwiązaniem jest system „Holmes”, który automatyzuje procesy analizy i wspomaga użytkownika w sprawnej obsłudze problemu prania brudnych pieniędzy i umożliwia prowadzenie rejestru transakcji zgodnie z ustawą.

Funkcjonalność systemu Holmes

Najważniejsze funkcje realizowane przez system Holmes:

- Identyfikacja transakcji ponadprogowych i podprogrowych w z uwzględnieniem aktualnego kursu NBP,
- Identyfikacja transakcji powiązanych,
- Prowadzenie rejestru transakcji,
- Ręczne dodawanie transakcji uznanych jako podejrzane,
- Sprawdzenie stron transakcji z obecnością na listach sankcyjnych,
- Dokumentowanie wykonania analizy transakcji,
- Dokumentowanie podjętych akcji w wyniku wyszukania transakcji podejrzanych,
- Przygotowanie raportów do GIIF,
- Wstrzymanie realizacji transakcji,
- Przekazanie transakcji do uzupełnienia lub skomentowania,
- Import danych transakcyjnych z różnych systemów kasowych działających na rynku,
- Integracja z programem kasowym iKasa – ułatwienie i prostsza współpraca obu systemów,
- Możliwość integracji z innymi systemami kasowymi,
- Wspomaganie ustalenia beneficjenta rzeczywistego,
- Wspomaganie obsługi procedur związanych z PEP tj. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne,
- Archiwizacja przetwarzanych transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - przez okres 5 lat.


System Holmes zawiera wiele innych funkcjonalności – między innymi wyliczanie całkowitej kwoty analizowanych transakcji płatniczych, pomocne dokumenty, opisy procedur postępowania i instrukcje działania w zakresie ustawy ppp.

Log in or Sign up