smartBill

 

O programie

Program SmartBill jest przeznaczony do wspomagania obsługi cyklicznych rozliczeń w Wydawnictwie dla różnych beneficjentów (autorów, tłumaczy, agencji autorskich itd.).

Ideą która nam przyświeca jest stworzenie programu maksymalnie prostego w obsłudze, wykonującego samodzielnie lub automatycznie to co się da. Sami jesteśmy wydawcami, wiemy, że problemem jest często wiele szczegółów i detali.

 

Czas wykonania rozliczeń

Jednorazowe wykonanie kompletu gotowych rozliczeń (wyliczenie rozliczeń, gotowe emaile do rozesłania, informacje o przelewach do realizacji), niezależnie czy jest do rozliczenia 10, 50, 100 czy 300 umów potrwa ok 15 minut łącznie z przygotowaniem danych z programu FK.

 

Najważniejsze funkcje

 • ·         Maksymalnie proste i grupowe (dla wielu umów jednocześnie) wyliczenie i przygotowanie rozliczeń.
 • ·         Przygotowanie gotowych e-maili z rozliczeniami i załącznikami XLS.
 • ·         Przygotowanie listy przelewów do realizacji.
 • ·         Rozliczenia w języku polskim lub angielskim.
 • ·         Obsługa rozliczeń w różnych walutach z przeliczaniem kursu.
 • ·         Uwzględnienie wielu algorytmów wyliczeń wynagrodzeń (np.:  % centy detalicznej,  % przychodu, stała cena za szt. itd. ).
 • ·         Ostrzeżenia o kończących się terminach w umowach.
 • ·         Obsługa i rozliczanie zaliczek.
 • ·         Uwzględnianie różnych algorytmów wyliczeń dla różnych formatów jednego produktu (download, druk, audio, e-book itd.).
 • ·         Agregowanie rozliczeń beneficjenta (Osobne podsumowanie rozliczeń w XLS dodane do wiadomości email oraz  zgrupowanie rozliczeń w 1 email).
 • ·         Obsługa grupy beneficjentów do jednego produktu z podziałem % wynagrodzenia (np. praca zbiorowa, rodzina spadkobierców).
 • ·         Grupowanie zestawu wykonanych hurtowo rozliczeń (łatwiejsze zarządzanie, sprawdzanie itd.).
 • ·         Import danych o produktach z XLS (ISBN, nazwa, ceny detaliczne, formaty).
 • ·         Import danych o sprzedaży z XLS (ISBN, wartość sprzedaży, ilość sprzedanych).
 • ·         Możliwość rozliczania nietypowych, niszowych kanałów sprzedaży bez kodów ISBN (np. usługi typu streaming), dzięki takiemu rozróżnieniu autor otrzymuje dane o sprzedaży kanału osobno.
 • ·         Archiwizacja zamkniętych rozliczeń w programie oraz w strukturze folderów na dysku.
 • ·         Kontrola i walidacja różnych powiązań i definicji danych w celu uniknięcia pomyłek (np. produkty bez zdefiniowanych Umów, ISBN bez przypisania do Umowy itd.)
 • ·         Funkcja oznaczania Produktów nierozliczanych (będących w sprzedaży, ale bez umowy – bez rozliczeń).
 • ·         Inne funkcje: Aneksy do Umowy, Kopiowanie Umowy, Zestawienie rozliczeń Umowy i inne.

 

Przykładowe ekrany

 

Rozliczenie w XLS

Podgląd rozliczenia jednego produktu zagranicznego zapisanego do pliku XLS.

 

 

 

Okno: Umowy / Podstawowe

Widok okna Umowy – po lewej lista, po prawej Szczegóły wybranej umowy, zakładka Podstawowe.

 

 

Okno: Lista rozliczeń i Szczegóły rozliczenia

Widok okna Lista rozliczeń oraz na pierwszym planie szczegóły wybranego rozliczenia zakładka Podstawowe.

 

Log in or Sign up