Produkty

smartBill

 

O programie

Program SmartBill jest przeznaczony do wspomagania obsługi cyklicznych rozliczeń w Wydawnictwie dla różnych beneficjentów (autorów, tłumaczy, agencji autorskich itd.).

Ideą która nam przyświeca jest stworzenie programu maksymalnie prostego w obsłudze, wykonującego samodzielnie lub automatycznie to co się da. Sami jesteśmy wydawcami, wiemy, że problemem jest często wiele szczegółów i detali.

 

Czas wykonania rozliczeń

Jednorazowe wykonanie kompletu gotowych rozliczeń (wyliczenie rozliczeń, gotowe emaile do rozesłania, informacje o przelewach do realizacji), niezależnie czy jest do rozliczenia 10, 50, 100 czy 300 umów potrwa ok 15 minut łącznie z przygotowaniem danych z programu FK.

 

Najważniejsze funkcje

 • ·         Maksymalnie proste i grupowe (dla wielu umów jednocześnie) wyliczenie i przygotowanie rozliczeń.
 • ·         Przygotowanie gotowych e-maili z rozliczeniami i załącznikami XLS.
 • ·         Przygotowanie listy przelewów do realizacji.
 • ·         Rozliczenia w języku polskim lub angielskim.
 • ·         Obsługa rozliczeń w różnych walutach z przeliczaniem kursu.
 • ·         Uwzględnienie wielu algorytmów wyliczeń wynagrodzeń (np.:  % centy detalicznej,  % przychodu, stała cena za szt. itd. ).
 • ·         Ostrzeżenia o kończących się terminach w umowach.
 • ·         Obsługa i rozliczanie zaliczek.
 • ·         Uwzględnianie różnych algorytmów wyliczeń dla różnych formatów jednego produktu (download, druk, audio, e-book itd.).
 • ·         Agregowanie rozliczeń beneficjenta (Osobne podsumowanie rozliczeń w XLS dodane do wiadomości email oraz  zgrupowanie rozliczeń w 1 email).
 • ·         Obsługa grupy beneficjentów do jednego produktu z podziałem % wynagrodzenia (np. praca zbiorowa, rodzina spadkobierców).
 • ·         Grupowanie zestawu wykonanych hurtowo rozliczeń (łatwiejsze zarządzanie, sprawdzanie itd.).
 • ·         Import danych o produktach z XLS (ISBN, nazwa, ceny detaliczne, formaty).
 • ·         Import danych o sprzedaży z XLS (ISBN, wartość sprzedaży, ilość sprzedanych).
 • ·         Możliwość rozliczania nietypowych, niszowych kanałów sprzedaży bez kodów ISBN (np. usługi typu streaming), dzięki takiemu rozróżnieniu autor otrzymuje dane o sprzedaży kanału osobno.
 • ·         Archiwizacja zamkniętych rozliczeń w programie oraz w strukturze folderów na dysku.
 • ·         Kontrola i walidacja różnych powiązań i definicji danych w celu uniknięcia pomyłek (np. produkty bez zdefiniowanych Umów, ISBN bez przypisania do Umowy itd.)
 • ·         Funkcja oznaczania Produktów nierozliczanych (będących w sprzedaży, ale bez umowy – bez rozliczeń).
 • ·         Inne funkcje: Aneksy do Umowy, Kopiowanie Umowy, Zestawienie rozliczeń Umowy i inne.

 

Przykładowe ekrany

 

Rozliczenie w XLS

Podgląd rozliczenia jednego produktu zagranicznego zapisanego do pliku XLS.

 

 

 

Okno: Umowy / Podstawowe

Widok okna Umowy – po lewej lista, po prawej Szczegóły wybranej umowy, zakładka Podstawowe.

 

 

Okno: Lista rozliczeń i Szczegóły rozliczenia

Widok okna Lista rozliczeń oraz na pierwszym planie szczegóły wybranego rozliczenia zakładka Podstawowe.

 

CV Manager

CV Manager to prosta aplikacja webowa przeznaczona dla firm prowadzących często rekrutację pracowników, i które w związku z tym chcą usprawnić proces zgłoszeń oraz późniejszej obsługi kandydatów.

Dzięki aplikacji kandydaci mogą swobodnie sami dopisywać do bazy swoje zgłoszenia, a pracownicy firmy rekrutacyjnej mają mniej pracy, dzięki temu, że dużo informacji o kandydacie jest już wprowadzonych i uporządkowanych w strukturach bazy danych.

 

Aplikacja posiada część administracyjną – dla firmy prowadzącej rekrutację oraz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów – gdzie wypełniają lub modyfikują swoje zgłoszenie.

Aplikacja może pracować na serwerach firmy rekrutacyjnej spełniających wymagania: środowisko php / javascript/ baza mysql lub też może być hostowany i wykorzystywany na serwerach naszej firmy.

Antychomik


O systemie  

 

 Autorski system Antychomik, to system działający jako usługa dla wydawców treści elektronicznych. Celem systemu jest usuwanie z serwisów internetowych treści umieszczonych nielegalnie. System obsługuje media takie jak: ebooki, audiobooki, filmy, muzykę, programy komputerowe itd.

System działa produkcyjnie od 2013 roku, w tym czasie usuniętych zostało ponad 300 tys. linków. Pracujemy dla uznanych wydawców na polskim rynku, referencje na życzenie.

 

System Antychomik został stworzony przez Wydawców dla Wydawców na bazie 3 filarów:

1/ Znamy potrzeby oraz specyfikę rynku wydawniczego, sami od lat wydajemy książki i mamy wielu przyjaciół wydawców.

2/ Orientujemy się w mechanizmach i zasadach piractwa internetowego.

3/ Posługujemy się narzędziami informatycznymi, które są niezbędne w skutecznym działaniu.

System został stworzony głównie z myślą o małych i średnich wydawcach. Naszym celem było stworzenie skutecznego systemu, który będzie dla właściciela praw tani i umożliwiający zwrot dzięki zauważalnej, większej sprzedaży.
Nasz system cechuje:

Prostota i dowolność decyzji– proste zasady, czytelny interfejs, łatwość decydowania co i jak ma być obsługiwane w systemie (które tytuły, od kiedy, jak często itd.). Łatwo możesz włączać i wyłączać swoje produkty z systemu.

Pełna i czytelna informacja – masz wgląd w stan działania systemu oraz raporty o skali piractwa twoich produktów i skuteczności procesu usuwania.

Skuteczność. System wykonuje monitorowanie każdego dnia, a więc ewentualne linki, które się pojawiają, są dostępne dla użytkowników dość krótko.


Dla kogo jest przeznaczony system


System Antychomik jest przeznaczony dla każdego, kto:

- jest właścicielem lub reprezentuje właścicieli praw do produktów nielegalnie rozpowszechnianych,

- ma poczucie, że jego produkty są nielegalnie rozpowszechniane, - nie ma możliwości / ochoty samodzielnie zajmować się usuwaniem nielegalnych treści lub potrzebuje systemowej pomocy w tych procesach.

 

Więcej informacji na stronach serwisu: www.AntyChomik.pl 

 

Holmes

O systemie

 

System Holmes to autorskie oprogramowanie firmy AdaptSoft realizujące obsługę wymagań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

System jest przeznaczony dla Instytucji Obowiąznych typu Biura Usług Płatniczych, ale z powodzeniem sprawdza się również w innych rodzajach placówek, np: Instytucjach Płatniczych.

System działa w wersji dla BUP jako serwis internetowy, dla większych podmiotów typu instytucja płatnicza zalecane jest indywidualne wdrożenie systemu bezpośrednio w Instytucji Płatniczej.

 

Przeznaczenie systemu 

System "Holmes" jest przeznaczony głównie dla podmiotów typu Biura Usług Płatniczych w rozumieniu ustawy o Usługach Płatniczych.

System „Holmes” jest narzędziem umożliwiającym spełnienie wymogów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 25 czerwca 2009 roku. Korzystanie z systemu wraz z zastosowaniem odpowiednich procedur obsługi klienta i podejmowaniem działań przewidzianych ustawą, zabezpiecza Biura Usług Płatniczych przed wysokimi karami.

System „Holmes” został specjalnie zaprojektowany do obsługi wielu małych
i średnich podmiotów. Dzięki temu dla małych firm, czynności związane z wymogami ustawy sprowadzają się do niezbędnego minimum. Małe firmy nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie wiele czasu na analizę transakcji oraz inne operacje związane z ustawą, jednocześnie są zobowiązane do wykonywania ściśle określonych działań.
Rozwiązaniem jest system „Holmes”, który automatyzuje procesy analizy i wspomaga użytkownika w sprawnej obsłudze problemu prania brudnych pieniędzy i umożliwia prowadzenie rejestru transakcji zgodnie z ustawą.

Funkcjonalność systemu Holmes

Najważniejsze funkcje realizowane przez system Holmes:

- Identyfikacja transakcji ponadprogowych i podprogrowych w z uwzględnieniem aktualnego kursu NBP,
- Identyfikacja transakcji powiązanych,
- Prowadzenie rejestru transakcji,
- Ręczne dodawanie transakcji uznanych jako podejrzane,
- Sprawdzenie stron transakcji z obecnością na listach sankcyjnych,
- Dokumentowanie wykonania analizy transakcji,
- Dokumentowanie podjętych akcji w wyniku wyszukania transakcji podejrzanych,
- Przygotowanie raportów do GIIF,
- Wstrzymanie realizacji transakcji,
- Przekazanie transakcji do uzupełnienia lub skomentowania,
- Import danych transakcyjnych z różnych systemów kasowych działających na rynku,
- Integracja z programem kasowym iKasa – ułatwienie i prostsza współpraca obu systemów,
- Możliwość integracji z innymi systemami kasowymi,
- Wspomaganie ustalenia beneficjenta rzeczywistego,
- Wspomaganie obsługi procedur związanych z PEP tj. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne,
- Archiwizacja przetwarzanych transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - przez okres 5 lat.


System Holmes zawiera wiele innych funkcjonalności – między innymi wyliczanie całkowitej kwoty analizowanych transakcji płatniczych, pomocne dokumenty, opisy procedur postępowania i instrukcje działania w zakresie ustawy ppp.

Log in or Sign up